Добре дошли :)

Благодарим ви, че посетихте сайта на MobiVET 2.0. Нашата цел е да се запълни онлайн пропастта между самостоятелно обучаващите се и обучителите по професионално образование и обучение (ПОО). С напредването на проекта ще има все повече резултати, от които ще можете да се възползвате пълноценно в ролята си на преподаватели. Допълнителна информация за това може да се намери в раздела „цели  и резултати”.

Уеб сайтът ще бъде актуализиран редовно с най-новата информация за напредъка по проекта и с интересни новини и статии на няколко езика относно различните инструменти, които са достъпни за преподавателите и обучителите по професионално образование и обучение.

Каним ви да поддържате връзка с нас чрез FaceBook, но не се колебайте да се свържете с нас и директно чрез имейл на адрес: mobivet(at)acrosslimits.com

Техники за ефективна комуникация за преподаватели

Комуникацията в класната стаи е по-сложна и непредвидима, отколкото в много други ситуации. Като учител е много важно разбирането на уникалните характеристики и функции на комуникацията в класната стая.

Прочетете повече

Проучване на училищата:
ИКТ в образованието

Сравнителен анализ на достъпа, ползването и отношението към технологиите в европейските училища

Въз основа на над 190 000 отговори на ученици, учители и директори, събрани и анализирани по време на учебната година 2011-12, „Проучването на училищата: ИКТ в образованието” предоставя подробен, актуален и надежден сравнителен анализ на информационните и комуникационните технологии на ниво училищно образование в Европа, обрисувайки картината на образователните технологии в училищата: от осигуряване на инфраструктура до използване, доверие и отношение.

Прочетете повече

 

 

Теория на забавлението
при дизайна на игри

A theory of fun

Текст за игровизацията,
педагозите, преподавателите
и интерактивните дизайнери.
Използва се в десетки
програми на университетско
равнище за дизайн на игрите
по цял свят.

Прочетете повече