Καλωσορίσατε :)

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στον ιστότοπο του Mobivet 2.0. Στόχος μας είναι να καλύψουμε το τεχνολογικό κενό που υπάρχει μεταξύ των αυτό-καθοδηγούμενων μαθητευόμενων και των εκπαιδευτών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Κατά την εξέλιξη του προγράμματος θα προσθέτουμε νέο υλικό που ως καθηγητές μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Aims & Outcomes.

Η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται τακτικά με νεότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου και ενδιαφέρουσες ειδήσεις και άρθρα σε διάφορες γλώσσες σχετικά με διάφορα εργαλεία διαθέσιμα για Καθηγητές και Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σας προσκαλούμε  να μείνετε σε επαφή μέσω του FaceBook, ή ακόμη και να επικοινωνήσετε  απευθείας μαζί μας με email στο mobivet(at)acrosslimits.com

Effective Communication Techniques for Teacher

Communication in classrooms is more complex and unpredictable than in many other situations. As a teacher, understanding the unique features and functions of communication in the classroom is very important.

Read more

Survey of Schools:
ICT in Education

Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools

Based on over 190,000 responses from students, teachers and head teachers collected and analysed during the school year 2011-12, the Survey of Schools: ICT in Education provides detailed, up-to-date and reliable benchmarking of Information and Communication Technologies in school level education acrossEurope, painting a picture of educationaltechnology in schools:from infrastructure provision to use, confidence and attitudes.

Read more

 

 

A Theory
of Fun for
Game Design

A theory of fun

A go-to text for gamification,
educators, trainers, and interaction
designers. Used in dozens of
university-level programs on
game design all around the world.

Read more